Provning av RB 77 SAT-enhet

Författare:

  • Lindersson Kjell

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1627--SE

Sidor: 15

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Robot77
  • Sat-enhet
  • statuskontroll

Sammanfattning

Denna rapport redovisar genomförd provning av Robot 77:s SAT-enhet. Arbetet har omfattat okulär in- och utvändig kontroll av 5 st SAT-enheter, kontroll av statusen på ingående plastdetaljer med avseende på eventuell förekomst av sprickor, kontroll av eventuell förekomst av kopparazid med hjälp av järn III klorid, samt funktionsprov av el-sprängkapslar mot vittnesplåt. Vid den okulära kontrollen framkom det att samtliga plastdetaljer i vilka primärtändarna var placerade hade sprickor. Sprickorna hade uppstått vid spännstift, styrstift. och fästnit för kontaktdon. Dessa sprickor är med stor sannolikhet åldringsfenomen. En ytterligare provning av de ingående plastkomponenterna bör göras innan SAT-enheter av samma typ och årsmodell används. Detta för att kunna påvisa att funktionssäkerheten ej har försämrats. Konstruktionens metallkomponenter var helt intakta och fungerade tillfredställande. Förekomst av kopparazid har ej kunnat påvisas. Sprängkapslarna fungerade utan anmärkning.