Quarterly report on measurements of radionuclides in ground level air in Sweden. Thrid quarter 2004

Författare:

 • Söderström Catharina
 • Arntsing Rune
 • Lindh Karin

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1632--SE

Sidor: 8

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Luftburen radioaktivitet
 • deposition
 • 7Be
 • 137Cs
 • 131I
 • 192Ir
 • airborne radionuclides
 • deposition
 • 7Be
 • 137Cs
 • 131
 • I
 • 192Ir

Sammanfattning

Stationer för filtrering av markluft finns på sex olika ställen i Sverige: Kiruna, Umeå, Gävle, Ursvik, Visby och Ljungbyhed. Filtren pressas och analyseras veckovis med hjälp av gammaspektroskopi med germaniumdetektor. Nederbörd samlas in på fyra av dessa stationer: Kiruna, Gävle, Ursvik och Ljungbyhed. Nederbördsproven askas in och mäts med hjälp av gammaspektroskopi. Halterna av Be-7 och Cs-137 presenteras för luft och nederbörd för de olika stationerna. I de fall andra antopogena radionuklider detekteras presenteras även dessa.