A review of aeronautical fatigue investigations in Sweden during the period May 2003 to May 2005

Författare:

 • Blom Anders F (ed)

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1646--SE

Sidor: 32

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Fullskaleprovning
 • lastspektra
 • metallutmattning
 • spänningsanalys
 • brottmekanik
 • spricktillväxt
 • resthållfasthet
 • fullscale testing
 • load spectra
 • metal fatigue
 • stress analysis
 • fracture mechanics crack propagation
 • residual strength

Sammanfattning

I denna rapport presenteras en sammanställning av arbeten utförda i Sverige inom området flygteknisk utmattning under perioden maj 2003 till maj 2005. Sammanställningen innehåller grundläggande studier avseende utmattning i metaller, spänningsanalys och brottmekanik, studier av sprickpropagering och resthållfasthet, samt provning av strukturer i full skala. En referenslista avseende relevanta artiklar som utgivits under perioden som sammanställningen avser är inkluderad.