Radarteknikens potential för detektion och klassificering av landminor - erfarenheter från FM-projektet "Landminsystem, detektion och neutralisering"

Författare:

 • Andersson Thord
 • Abrahamson Staffan
 • Axelsson Dan
 • Strifors Hans

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1664--SE

Sidor: 48

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • radar
 • GPR
 • minor
 • signalbehandling
 • detektion
 • klassificering
 • radar
 • GPR
 • mines
 • signal processing
 • detection
 • classification

Sammanfattning

I denna rapport redovisar vi radarteknikens potential för detektion och klassificering av landminor. Det idag viktigaste verktyget för minspaning är metalldetektorn. Med den moderna metalldetektorns hjälp kan den absoluta huvuddelen av de idag befintliga minorna detekteras, men känsligheten uppnås till priset av en drastiskt ökad känslighet även för övriga i marken förekommande metallföremål. Detta ger upphov till ett stort antal falsklarm vilka alla måste behandlas med stor försiktighet och omsorg. Radartekniken i kombination med signalbehandling ger stora möjligheter att undvika en stor andel av dessa falsklarm vilket medför en säkrare, snabbare och billigare minröjning. I rapporten redovisas problembakgrunden, teoretiska resultat, försöksimplementeringar och verkliga resultat från blindtester utförda i fält i Kroatien och Eksjö under 2003-2004. Avslutningsvis diskuteras även andra potentiella tillämpningar av tekniken. Från resultaten kan man konstatera att bredbandiga markradarsystem har stor potential att detektera och klassificera såväl ytlagda som nedgrävda minor, i alla typer av terräng, i alla väder, dygnet runt och året runt.