New systems for urban surveillance

Författare:

 • Sidenbladh Hedvig
 • Ahlberg Jörgen
 • Klasén Lena

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1668--SE

Sidor: 29

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • övervakning
 • visualisering
 • multipla sensorer
 • integritetsskyddad övervakning
 • människomedveten övervakning
 • surveillance
 • visualization
 • multiple sensors
 • integrity preserving surveillance
 • human-aware surveillance

Sammanfattning

Det växande antalet övervakningssensorer i samhället idag leder till ett antal nya utmaningar, såsom problem med översikt över stora datamängder och intrång i den personliga integriteten hos övervakade individer. Denna rapport presenterar förslag på hur dessa problem kan överbryggas. Vi föreslår fyra nya koncept för övervakning i urban miljö, vilka vi tror är gynnsamma, kanske också nödvändiga för utvecklingen av framtida framgångsrika övervakningssystem. Slutligen tror vi att de föreslagna övervakningskoncepten kan bli realitet inom en nära framtid.