New systems for urban surveillance

Författare:

 • Sidenbladh Hedvig
 • Ahlberg Jörgen
 • Klasén Lena

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1668--SE

Sidor: 29

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • övervakning
 • visualisering
 • multipla sensorer
 • integritetsskyddad övervakning
 • människomedveten övervakning
 • surveillance
 • visualization
 • multiple sensors
 • integrity preserving surveillance
 • human-aware surveillance

Sammanfattning

Det växande antalet övervakningssensorer i samhället idag leder till ett antal nya utmaningar, såsom problem med översikt över stora datamängder och intrång i den personliga integriteten hos övervakade individer. Denna rapport presenterar förslag på hur dessa problem kan överbryggas. Vi föreslår fyra nya koncept för övervakning i urban miljö, vilka vi tror är gynnsamma, kanske också nödvändiga för utvecklingen av framtida framgångsrika övervakningssystem. Slutligen tror vi att de föreslagna övervakningskoncepten kan bli realitet inom en nära framtid.

Dela sidan