Intrusion detection system and respons for mobile ad hoc networks

Författare:

  • Nordqvist Dan
  • Westerdahl Lars
  • Hansson Anders

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1683--SE

Sidor: 34

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • IDS
  • ad hoc
  • mobila nätverk
  • mobile networks

Sammanfattning

Forskningsområdet intrångdetekteringssystem (IDS) för mobila ad hoc nätverk är under utveckling. De existerande IDS:er som finns på marknaden är i huvudsak avsedda för fasta och trådlösa nätverk. I en tidigare rapport framkom det att existerande produkter för trådlösa IDS:er inte är lämpliga för taktiska ad hoc nätverk. Arkitekturen i dessa verktyg stödjer inte behoven av autonoma och självorganiserande nätverk samt saknar förmågan att upptäcka relevanta attacker. I den här rapporten föreslås en arkitektur för en mobil ad hoc IDS. Systemet är baserat på generella IDS krav likväl som på specifika krav som uppkommer med ad hoc miljön. Militära krav är även infogade i arkitekturen. Resultatet är en nätverks IDS implementerad i samtliga noder i nätverket.