Two-dimensional finite element model for simulation of the interior ballistics of guns

Författare:

 • Unosson Mattias
 • Olovsson Lars
 • Andreasson Sten

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1690--SE

Sidor: 28

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Innerballistik
 • krut
 • flamspridning
 • godtycklig finita elementmetod
 • ALE
 • interior ballistics
 • propellant
 • flame spreading
 • arbitrary finite element method
 • ALE

Sammanfattning

En modell för innerballistiska simuleringar av kanoner föreslås och implementeras i en tvådimensionell explicit finita elementkod. Modellen tillämpas på en 40 mm kaliber kanon med tillfredställande resultat.