Mixed reality systems for technical maintenance and gaze-controlled interaction

Författare:

 • Gustafsson Torbjörn
 • Carleberg Per
 • Svensson Pär
 • Nilsson Susanna
 • Sivertun Åke

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1695--SE

Sidor: 49

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • mixed reality
 • förstärkt verklighet
 • tekniskt stöd
 • blickstyrd interaktion
 • människa-system-interaktion
 • MSI
 • MR
 • AR
 • augmented reality
 • technical maintenance
 • gaze-controlled interaction
 • Human-Machine-Interaction
 • HMI

Sammanfattning

Syftet med detta projekt är att bygga upp kunskap om hur framtidens Mixed Reality-system (MR) skall utformas beträffande tekniska lösningar, människa-system-interaktion (MSI) problematik och för använding i logistik- sammanhang. Rapporten beskriver det arbete som utförts i fas 2. Beträffande hårdvara har en handhållen MR-enhet, ett bärbart MR-system samt en blickstyrd MR-enhet utvecklats. Arbetet med mjukvara har fortsatt med samma mjukvaruarkitektur och MR-verktyg som i den första fasen. Ett antal förbättringar, utvidgningar och mindre ändringar har genomförts liksom en generell uppdatering. Arbetet har också inkluderat experiment med två relevanta tillämpningsexempel, "Klargöring av Gripen (JAS)" och "Start av diatermiapparatat". Omfattande litteratursökningar och kunskapsöversikt har genomförts där blickstyrd interaktion har specialstuderats. Rapporten innehåller även ett sammandrag över andra projekt inom forskningsområdet "Mixed Reality".