Identification of object parameters from acoustic scattering data

Författare:

  • Bondelind Mia

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1702--SE

Sidor: 21

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Akustisk spridning
  • bistatisk
  • identifiering
  • acoustic scattering
  • bistatic
  • identification

Sammanfattning

Studier av problemet att bestämma fysikaliska parametrar för ett begravt objekt på havsbottnen genom inversion från akustiska spridningsdata beskrivs i rapporten. En ROV-buren akustisk källa sänder ett pulståg riktat mot ett objekt och de reflekterade ekona registreras av en separat placerad vertikal mottagarkedja. Fitness funktionen mäter sedan avvikelserna mellan de experimentellt observerade och numeriskt predikterade tidsserierna. Endast modell beräkningar har utförts dvs inga experimentella data har använts. Sju parametrar beskrivandes avstånd, djup, roll, yaw, pitch, täthet och ljudhastighet för objektet har studerats. Det globala icke-linjära optimeringsproblemet har l^sts med en Differential Evolution, DE, algoritm. Lokalt beteende hos objektfunktionen har undersökts genom studier av andraderivatan vid det globala minimumet. The Neighbourhood Algorithm Bayes, NAB, har använts för att uppskatta sannolikhetsfördelningen för ensemblen av parametervektorer.