Polarisation efficiency in radiated susceptibility testing

Författare:

 • Höijer Magnus

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1714--SE

Sidor: 42

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • polarisationsverkningsgrad
 • opolariserat utsänt fält
 • Friis transmissionsformel
 • RS-provning
 • HPM
 • polarisation efficiency
 • Friis transmission equation
 • unpolarised transmitted field
 • radiated susceptibility testing
 • high power microwaves

Sammanfattning

Vid RS-testning av elektronikutrustning mot HPM, beror resultatet starkt på det påstrålade fältets polarisation. På grund av begränsade resurser testas utrustning bara för ett fåtal olika polarisationer. Denna rapport ger kvantitativa uttryck för storleken på det fel som därmed uppkommer. Rapporten ger även anvisningar om vilka polarisationer som är optimala för att minimera det maximalt möjliga felet. Under några allmängiltiga antaganden, beskrivna i rapporten, är det optimalt att använda cirkulär polarisation om bara en polarisation anbringas. Om mer än en polarisation anbringas konsekutivt, är linjär polarisation optimal. I kompromissen mellan noggrannhet och resursutnyttjande har vi tagit fram ett kriterium som visar att två eller tre olika polarisationer är optimalt. Genom att anbringa opolariserat fält blir felet deterministiskt -3 dB.