Radarmålmätningar på EIKON

Författare:

  • Nilsson Stefan
  • Rahm Jonas
  • Lundén Olof
  • Örbom Anders

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1717--SE

Sidor: 19

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • radarmålarea
  • RCS
  • UAV
  • radarmålareamätning
  • radar cross section
  • radar cross section measurement

Sammanfattning

Radarmålareamätningar har utförts på den generiska UAV-modellen Eikon. Mätningarna har utförts vid FOIs stora inomhusmätplats (X-band) och FOIs utomhusmätplats "Lilla Gåra" (W-band). Resultaten indikerar att X-bandsdata är frirymdslika och kan användas som referensdata vid jämförelser med beräknade data i frirymd. De erhållna W-bandsdata visar att bakgrunden ger signifikant bidrag till Eikons målarea vilket begränsar möjligheten att använda data som referensdata.