Ett mellanlager för effektiv hantering av tid och synkronisering i distribuerade simuleringar (HLA)

Författare:

 • Ulriksson Jenny

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1746--SE

Sidor: 55

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Distribuerad simulering
 • tidshantering
 • HLA
 • TimeWarp
 • simuleringsutveckling
 • synkronisering
 • distributed simulation
 • time management
 • HLA
 • TimeWarp
 • simulation development
 • synchronization

Sammanfattning

Modellering och Simulering (M&S) utgör ett alltmer ovärderligt verktyg inom militära operationer och processer. Den standard som används för det idag inom Försvarsmakten är HLA (the High Level Architecture). HLA är ett ramverk för simuleringsutveckling och som tillhandahåller mjukvara och tjänster för distribuerad exekvering. Delvis på grund av sin stora komplexitet används inte ramverket till fullo. En av de tjänster som är särskilt komplexa att använda och där stöd kan behövas är tidhantering och synkronisering i HLA. Denna rapport presenterar forskningen bakom, designen och utvecklingen av ett mellanlager till HLA, HLAMiddleLayer. Syftet med lagret är att separera tung HLA-logik från simuleringsutvecklingen för att på detta sätt underlätta utveckling i HLA och dessutom tillhandahålla stöd för mer avancerad användning av tjänster kring tidhantering. Synkroniseringsalgoritmer implementerade i HLA, såsom TimeWarp, framställs och presenteras i detalj. Experiment som har utförts avseende HLA-prestanda demonstreras och diskuteras, samt även experiment kring prestanda för de olika synkroniseringsalgoritmerna. Resultatet presenteras i en artikel som bifogas rapporten. Avslutningsvis diskuteras förslag till framtida vidareutveckling.