DCMF - Defence Conceptual Modelling Framework

Författare:

 • Mojtahed Vahid
 • Garcia Lozano Marianela
 • Svan Pernilla
 • Andersson Birger
 • Kabilan Vandana

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1754--SE

Sidor: 146

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Konceptuell modellering
 • kunskapsanskaffning
 • kunskapsanalys
 • kunskapsmodellering
 • kunskapshantering
 • ontologi
 • utvecklingsmetodik för ontologi
 • kunskapsmetametamodell
 • KM3
 • interoperability
 • återanvändning
 • standarisering
 • komponentsammansättning
 • CMMS
 • VV&A
 • Conceptual modelling
 • knowledge acquisition
 • knowledge analysis
 • knowledge modelling
 • knowledge management
 • ontology
 • ontology development methodology
 • knowledge meta meta model
 • KM3
 • interoperability
 • reusability
 • standardisation
 • composability
 • CMMS VV&A

Sammanfattning

Konceptet DCMF (Defence Conceptual Modelling Framework) har sitt ursprung i CMMS konceptet som presenterades av det amerikanska försvarets organisation för Modellering och Simulering (US DMSO). DCMF är ett ramverk för att skapa konceptuella beskrivningar och modeller av militära operationer. Det består dels av verktyg för deras utveckling och återanvändning samt dels av standarder för anskaffning, modellering, integrering, hantering och bevarande av kunskap. Efter en förstudie av det amerikanska konceptet, föreslog det svenska FOI projektet en långtidsplan för att lyckas implementera DCMF inom det svenska försvaret. DCMF projektet startades officiellt 2003. I år har vi försökt skapa vår första konceptuella modell enligt DCMF. En DCMF process har skapats, analyserats och förfinats. Som en konsekvens har nödvändiga verktyg och metodiker identifierats. Behovet av ett (aktivitetscentriskt) verktyg för modellering av anskaffad data resulterade i ett nytt koncept, KM3 (KunskapsMetaMetaModell). En annan viktig komponent i ramverket är ontologierna. En ontologi struktur och metodik har utvecklats för DCMFs behov. Allt detta diskuteras i rapporten.