Final Program and Book of Abstracts Third Swedish Workshop on Autonomous Robotics SWAR '05

Författare:

  • Ögren Petter

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1756--SE

Sidor: 98

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • autonomi
  • robotik
  • SWAR
  • konferens
  • autonomy
  • robotics
  • workshop

Sammanfattning

Denna rapport innehåller program och 36 stycken tvåsidiga "extended abstracts" från konferensen SWAR´05, Third Swedish Workshop on Autonomous Robotics, som organiserades av FOI i Kista under 1-2 September 2005. SWAR erbjuder en möjlighet för forskare och ingenjörer verksamma inom robotik och autonomiområdet att träffas, utbyta forskningsresultat och erfarenheter samt diskutera möjliga samarbeten. De tidiga konferenserna SWAR´00 och SWAR´02 organiserades av Örebro Universitet respektive KTH. SWAR´05 samlade mer än 80 deltagare från 25 olika organisationer över hela Sverige.