Simulation of penetration in normal strength concrete for a projectile with L/D=9

Författare:

  • Hansson Håkan

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1759--SE

Sidor: 160

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Betong
  • penetration
  • simulering
  • armering
  • concrete
  • simulation
  • reinforcement

Sammanfattning

Penetrerande stridsdelar har förbättrats avseende penetrationsförmåga de senaste åren. Dessa nya stridsdelar har ett förhållande mellan längd och diameter (L/D) på nästan 10. Verkan från denna typ av stridsdelar behöver kunna bedömas för att utveckla nya skyddskonstruktioner, samt även bedöma verkan i befintliga konstruktioner. Penetration i betong har studerats med hjälp av numeriska modeller. Diametern för den undersökta modellpenetratorn är 50 mm och L/D är 9. Jämförelser mellan simuleringar och modellförsök presenteras både för oarmerade och armerade standardbetongmål. Den nominella anslagshastigheten för försöken är 420 och 460 m/s.