Karakterisering av explosivämnen, krut och sprängämnen

Författare:

 • Wanhatalo Marita (ed)
 • Eldsäter Carina (ed)

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1765--SE

Sidor: 17

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Karakterisering
 • explosivämnen
 • krut
 • sprängämnen
 • IM
 • känslighet
 • säkerhet
 • prestanda
 • characterisation
 • energetic materials
 • propellants
 • explosives
 • IM sensitivity
 • safety
 • performance

Sammanfattning

En viktig del vid framtagning av nya kemiska ämnen eller material inom all typ av industri, såsom läkemedelsindustri, kemisk industri etc., är att undersöka de egenskaper som ämnet besitter. Denna undersökning, även kallad karakterisering, ska ofta svara på frågan om ämnet har rätt molekylär struktur, hur det beter sig vid olika betingelser och om det fungerar som man hade tänkt sig. När det gäller framtagning av explosivämnen blir omfattningen av karakteriseringen betydligt större eftersom explosivämnen även innebär en säkerhetsrisk. Prestanda är också en parameter som är specifik för explosivämnen eftersom deras arbetssätt innebär deflagration och detonation. Karakterisering görs inte bara vid framtagning av nya explosivämnen utan det används också vid riskbedömningar och felsökning av befintlig ammunition, t.ex. på ammunitionsobjekt som lagrats länge eller som "deltagit" vid internationella operationer. Denna rapport ger en allmän orientering av några av de många metoder som finns och som används på FOI vid karakterisering av explosivämnen och explosivämnesinnehållande formuleringar (t.ex. krut och sprängämnen). Fokus ligger på karakterisering som är specifik för explosivämnen och som relaterar till säkerhet och prestanda.