Rymdstrategi för försvar och säkerhet

Författare:

  • Höstbeck Lars
  • Oredsson Maria

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1772--SE

Sidor: 48

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Rymd
  • EU
  • internationellt samarbete
  • space
  • EU
  • international co-operation

Sammanfattning

Nationella rymdsatsningar på satelliter och övriga rymdsystem är ett av flera verktyg en stat kan ha till sitt förfogande för att uppnå olika politiska målsättningar. Våren 2005 gjorde Försvarsmakten en särskild redovisning till regeringen avseende rymdfrågor, inklusive det bedömda behovet idag och på längre sikt när det gäller internationell samverkan inom rymdområdet. I rekommendationerna ingick att Sverige borde överväga en kombination av bi /multilateralt samarbete och en nationell satsning. Den mest sannolika vägen för Sverige, givet att en satsning på rymden görs, är en satsning på en nationell fotospaningssatellit, kombinerat med internationellt avtalsbundet samarbete kring andra avbildande system. Behovet av bandbredd via satellitkommunikation säkras sannolikt delvis genom internationellt samarbete och delvis genom kommersiella avtal. I rapporten föreslås därför att en nationell strategi för att tillfredsställa tänkbara svenska användare av rymdsystem, inklusive Försvarsmakten, skulle kunna formuleras i tre komponenter: ägande av svenska, nationella system, bi- eller multilaterala samarbeten och kommersiellt upphandlade tjänster.