Slutrapport duellsimulering Telekrig

Författare:

 • Tydén Lars
 • Appleby Niclas
 • Andersson Hanna
 • Bergman Joakim
 • Festin Leif
 • Haavisto Daniel
 • Hedberg Carl
 • Nordin Morgan
 • Olsson Sebastian
 • Petersson Mikael
 • Svensson Pär
 • Wigren Christer

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1775--SE

Sidor: 74

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • simulering
 • telekrig
 • elektrooptik
 • EO
 • radar
 • kommunikation
 • HLA
 • federation
 • fartyg
 • flyg
 • stridsfordon
 • EWSim
 • simulation
 • Electronic Warfare
 • EW
 • Electro-Optical
 • communication

Sammanfattning

Detta dokument innehåller en beskrivning av verksamheten inom FoT-projektet Duellsimulering Telekrig från 2003 till 2005. Det är viktigt att ha kännedom om hur telekrigförmågor (ES, EP, EA) kan utnyttjas både enskilt och kombinerat. En vanlig metod att utvärdera telekrig och dess användning på apparatnivå är simuleringar. Inom detta projekt har detta lyfts till att kunna simulera ett scenario i sin helhet. Projektet har tagit fram metodik samt omsatt denna i EWSim (Electronic Warfare Simulation interface model) där nu möjligheten finns att genomföra multispektral systemvärdering av telekrig. Att detta går visas i rapportens scenariekapitel där system samverkar multispektralt i simulerade scenarion. EWSim använder HLA för distribu-erade telekrigssimuleringar och en lång rad med modeller har integrerats och nyutvecklats. Ramverket består av tre delar, en del för scenarioplanering och konfiguration där även räckviddsberäkningar kan utföras, en del för den dynamiska duellen där duellen utspelas med simulerad tid samt en utvärderingsdel som är under utveckling där dueller kan återuppspelas och loggade data analyseras. EWSim innehåller modeller för plattformar, motmedel, varnare, sensorer samt missiler med målsökare och rörelsemodeller. Med EWSim finns möjligheten att sätta upp scenarier för att värdera några mot några i enskilt användande eller som värderingsduell där man kan bilda lag som kan duellera mot varandra.