Ett frågebaserat beslutsstödssystem för nätverksbaserade ledningssystemtillämpningar

Författare:

 • Jungert E
 • Folkesson M
 • Fransson J
 • Horney T
 • Lantz F
 • Silvervarg K

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1787--SE

Sidor: 120

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • frågespråk
 • situations analys
 • digital terräng modell
 • framkomlighet
 • interoperabilitet
 • sensordataoberoende
 • tjänster
 • query language
 • situation analysis
 • digital terrain model
 • driveability
 • interopberability
 • data independence

Sammanfattning

Olika typer av beslutsstödssystem för militära och krisrelaterade tillämpningar måste finnas tillgängliga för integration i nätverksbaserade ledningssystem. Dessa beslutsstöd måste i de flesta fall kunna utnyttjas för att samla in, analysera, fusionera, hantera, lagra och i slutligen visualisera information hämtade från en mängd olika typer av sensorer. Den på detta sätt insamlade och bearbetade informationen skall väsentligen ge användarna stöd i deras beslutsfattande. I moderna ledningssystem är dessa beslutsstöd oftast tjänsteorienterade. Speciella krav på generalitet, användbarhet och flexibilitet måste också ställas på dessa beslutsstöd. I detta arbete beskrivs ett frågebaserat och tjänsteorienterat informationssystem anpassat till nätverksbaserade ledningssystemtillämpningar, främst för markspaningsuppgifter med utnyttjande av sensordata. Andra väsentliga egenskaper i detta tjänstebaserade system är sensorinteroperabilitet och sensordataoberoende.