Systemteknik för bistatisk VHF-UHF SAR - Slutrapport

Författare:

 • Rasmusson Johan

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1798--SE

Sidor: 14

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • LORA
 • CARABAS
 • SAR
 • GMTI
 • bistatisk
 • multistatisk
 • låg frekvens
 • bistatic
 • multistatic
 • low frequency

Sammanfattning

Syftet med projektet har varit att färdigställa och verifiera LORA - ett flygburet avbildande SAR-system som arbetar i VHF- och UHF-området. Huvuddelen av arbetet har ägnats åt att utveckla LORAs UHF-kanal med uppgraderingar av radarelektronik, studier av funktionalitet av radarantenner samt implemenetering av snabb datainsamling. En ny design av LORAs VHF-mod har gjorts och simulerats med gott resultat. Omfattande fältverksamhet har genomförts. Studier av olika koncept för SAR och GMTI i bistatiska konfigurationer har gjorts.