Telekrig mot NBF, resultatöversikt: Teori och metoder

Författare:

 • Falk Lars

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1803--SE

Sidor: 35

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Telekrig
 • NBF
 • NCW
 • NEC
 • störning
 • informationsteori
 • sannolikhet
 • omvärldsuppfattning
 • electronic warfare
 • NBF
 • NCW
 • NEC
 • jamming
 • information theory
 • probability
 • situational awareness

Sammanfattning

Nätverksbaserat försvar (NBF) är avsett att ge Försvarsmaktens personal en snabb och säker omvärldsuppfattning inför beslut. Nätverk är flexibla och robusta strukturer som uthärdar förlusten av enstaka noder och därmed är mindre känsliga för traditionella former av telekrig mot sensorer och kommunikationslänkar. Inom projektet "Telekrig mot NBF" studeras nya former av telekrig som kan användas mot nätverksbaserat försvar. Analysen visar att det är fördelaktigt att angripa beslutsfunktionen direkt genom mättning och vilseledning av systemet. Dessa åtgärder är billiga och kan sättas in snabbt. För att analysera verkan beskrivs en teori för telekrig som tillämpas på olika fall. Teorin beskriver både data från sensorer och operatörernas kunskaper i termer av sannolikhet genom att representera dem som alternativ som påverkas av ny information. Denna beskrivning av systemets omvärldsuppfattning leder till en klassificering av olika former av telekrig som gör det möjligt att uppskatta och jämföra deras effekt. Vilseledning visar sig vara en särskilt effektiv åtgärd som kan sättas in redan på taktisk nivå.