Slutrapport för projekt KOMET

Författare:

 • Waern Åsa
 • Lundborg Bengt
 • Löfsved Elisabeth
 • Eriksson Gunnar
 • Öhgren Johan
 • Rantakokko Jouni
 • Pettersson Magnus
 • Sakari Per

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1810--SE

Sidor: 50

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • urban miljö
 • vågutbredning
 • MIMO
 • modeller
 • urban krigföring
 • urban environment
 • wave propagation
 • MIMO
 • models

Sammanfattning

Radiokanalen är alltid en gränssättande faktor för trådlös kommunikation. Behovet av system med smygegenskaper liksom robusthet mot såväl aktiv störning som vågutbredningsfenomen är stort. Strider i bebyggelse, vilket innebär att soldater kommer att gå in i hus och krypa ner i kulvertar, ställer nya krav på förståelsen av en kommunikationslänk och dess begränsningar. I vissa situationer kan kanske fri optisk kommunikation vara mer fördelaktigt än radiokommunikation. Projekt KOMET, Kommunikationens egenskaper i tätort, har under åren 2003 - 2005 studerat radiovågutbredning i urban miljö. Beräkningar har utförts med hjälp av en kommersiell programvara och experimentell verksamhet med kanalmätningar har bedrivits bland annat tillsammans med Lunds universitet. Två typer av fri optisk kommunikation har studerats, kommunikation utan fri siktsträcka d.v.s. via väggreflexer och retrokommunikation. Urban krigföring har också studerats. Rapporten sammanfattar den verksamhet som bedrivits under åren och ger förslag på fortsatt verksamhet.