System av system - slutrapport

Författare:

  • Bengtsson Alf
  • Westerdahl Lars

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1830--SE

Sidor: 32

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • system av system
  • säkerhet
  • Web Services
  • system of systems
  • security

Sammanfattning

Det framtida ledningssystemet för Försvarsmakten kommer sannolikt inte att bestå av ett homogent system utan av flera mindre och samverkande system. Lägger man där till att Försvarsmaktens ledningssystem skall kunna fungera tillsammans med andra system - civila och internationella - ökar kraven på interoperabilitet. Att kunna samverka handlar inte enbart om att kunna kommunicera med andra system utan även att kunna utbyta och hantera säkerhetsinformation mellan system. Det handlar också om att kunna skapa tillit för de meddelanden som skickas mellan system och andra systems tjänster. Projektet System av system har skapat en modell för att på ett säkert sätt spåra ett meddelande som rör sig mellan olika system. Den tekniska grunden är Web Services då tekniker och standarder därifrån har använts. Modellen etablerar förtroende dels för avsändaren av meddelandet, men även för de i svaret medverkande Web Services. Den här rapporten är en sammanställning av de delrapporter som producerats under projektets tre år.