An accuracy evaluation of unstructured node-centred finite volume methods

Författare:

  • Svärd Magnus
  • Gong Jing
  • Nordström Jan

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1842--SE

Sidor: 25

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Nod-centrerad
  • finit-volyms metod
  • noggrannhet
  • node-centered
  • finite-volume method
  • accuracy

Sammanfattning

Noggrannheten hos 1:a och 2:a derivata approximationerna för nod-centrerade kant-baserade finit-volyms metoder har analyserats. Analysen ger att dessa approximationer endast är användbara på speciella typer av nät. De teoretiska slutsatserna bekräftas av numeriska beräkningar.