Stable artificial dissipation operators for finite volume schemes on unstructured grids

Författare:

  • Svärd Magnus
  • Gong Jing
  • Nordström Jan

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1843--SE

Sidor: 18

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Artificiell dissipation
  • node-baserad
  • finit volym metod
  • artificial dissipation
  • node-based
  • finite volume method

Sammanfattning

Vi härleder dissipations operatorer för nod baserade finit volyms metoder. Stabilitet och noggrannhet bevisas och de teoretiska resultaten stöds av numeriska beräkningar.