Comsim-Platform - an Object-Oriented Basis for Computing Aircraft Performance and Flight Trajectories

Författare:

 • Hasselrot Anders

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1846--SE

Sidor: 56

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Flyg
 • simulering
 • flygplan
 • plattform
 • programpaket
 • datorprogrammering
 • navigering
 • validering
 • flygmekanik
 • flight
 • simulation
 • aircraft
 • platform
 • program package
 • computer programming
 • navigation
 • validation
 • flight-mechanics

Sammanfattning

Ett nytt flygsimuleringspaket, som kallas Comsim-Platform och som är skrivet i programspråket C++, har skapats för att ersätta det LISP-baserade PcP (använd i samband med miljörelaterade flygsimuleringar vid FOI). Det återanvänder flygplansmodellen Platform hos det senare programmet, och det har försetts med ett nytt flyghanteringssystem, inklusive navigering. Alla numeriska integrationer och händelsenotiser hanteras med hjälp av det existerande C++-baserade simuleringspaketet Comsim. Comsim-Platform-paketet är avsett att fungera som grund för olika typer av flygsimuleringar. Flight/Navigationapplikationen, som har skapats för att testa funktionaliteten hos Comsim, med speciellt fokus på flygbane- och navigeringshantering, har visat sin förmåga. Denna rapport dokumenterar användningen av och funktionaliteten hos Comsim-Platform och Flight/Navigation. Enkelheten att reproducera detaljerade procedurer från inspelade flygdata har demonstrerats. Detta har utnyttjats i valideringen av kapaciteten hos Com-Platform-paketet. Genom att använda noggranna data för bland annat aerodynamik och motorer för ett flygplan, tillsammans med data för en inspelad flygning, bevisar och dokumenterar denna rapport tillförlitligheten hos den flygmekaniska basen i den utökade Platform-modellen. Slutsatsen är att Comsim-Platform-paketet kan tagas i bruk, med existerande version av Flight/Navigation eller någon typ av modifiering/användning av de senare modulerna.