Studies of manned-unmanned teaming using cognitive systems engineering: An interim report

Författare:

 • Svenmarck Peter
 • Lif Patrik
 • Jander Hans
 • Borgvall Jonathan

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1874--SE

Sidor: 20

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • bemannad obemannad samverkan
 • människa-robot koordination
 • cognitive systems engineering
 • kognitiv uppgiftsanalys
 • UMV
 • UGV
 • UAV
 • UCAV
 • UUV
 • USV
 • manned-unmanned teaming
 • human-robot coordination
 • cognitive task analysis

Sammanfattning

Det är för närvarande ett ökat intresse för att använda obemannade robotar för taktiska tillämpningar där bemannade och obemannade delsystem samverkar i ett team. Obemannade robotar kan t.ex. förmedla kritisk information medan de bemannade plattformarna befinner sig i skydd eller utanför skjutavstånd. Eftersom det särskilt för taktiska tillämpningar kan vara svårt att specificera användarkrav på obemannade system så har en strategisk forskningskärna initierats vid FOI för att studera om "Cognitive Systems Engineering" (CSE) metodik kan tillämpas på bemannad och obemannad samverkan. CSE fokuserar på hur det totala systemet presterar baserat på en analys av tillämpnings-, besluts-, informations- och koordinationskrav för styrning av delvis autonoma system. Rapporten sammanfattar resultaten från projektets första år vad gäller principer för människa-robot koordination, hur kritiskt tänkande kan användas för styrning av UMV:er, UGV för strid i bebyggelse, UCAV för anfall av luftvärnssystem och attackuppdrag, samt taktiska UAV:er, UUV:er och USV:er. Redan på det här preliminära stadiet så har CSE metodiken hjälpt till att identifiera svårigheter för bemannad och obemannad samverkan både från operatörens perspektiv i form av människa-robot koordination och följdeffekter för gruppmedlemmar och chefer. De tillämpningar som för närvarande är av mest intresse för försvarsmakten är UGV för strid i bebyggelse och UCAV för attackuppdrag. De här tillämpningarna kommer därför att studeras mer i detalj med kognitiva uppgiftsanalyser och konventionella experiment i simulatormiljöer.