Slutrapport för projektet "Inledande studie av Brusradar"

Författare:

  • Karlsson Mikael
  • Nelander Anders
  • Aljasmi Rahman

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1878--SE

Sidor: 20

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • brusradar
  • simulering
  • RF toolbox
  • RF blockset
  • noise radar
  • simulation

Sammanfattning

Detta projekt har pågått under tre år och avslutas i sin nuvarande form från och med årsskiftet 2005-2006. Det första året genomfördes en studie av grundläggande teori för brusradar. Under det andra året gjordes ett experiment för att påvisa funktion och till viss del realiserbarhet för brusradarsystem med digital mottagarkanal. Detta års arbete har innefattat framtagning av en metod för simulering av elektroniken i sändar- och mottagardelar, för att effektivisera systemdesign och konstruktion av eventuella framtida brusradarsystem. Verktyget RF-toolbox i kombination med RF-blockset till Simulink (Matlab) har utvärderats för detta syfte. Resultaten är lovande men handhavandet har inte varit helt problemfritt, varför ett fullständigt förslag på design ej kunnat utvärderas i alla detaljer. Förutom simuleringar var medel avsatta till att medverka i och genomföra arbetsinsatser relaterade till den arbetsgrupp för brusradar som nyligen startats inom NATO.