Förstudie. Kan prestanda för retrokommunikationssystem förbättras genom att använda traditionella radiosystemtekniker?

Författare:

 • Rantakokko Jouni

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1883--SE

Sidor: 30

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • retrokommunikation
 • kvantbrunnsmodulator
 • vätskekristallmodulator
 • felrättande kodning
 • diversitet
 • adaptiv modulation
 • flernivåmodulation
 • retro communication system
 • multiple quantum well
 • ferro liquid crystal
 • retro modulator
 • diversity
 • adaptive modulation
 • FEC
 • multi-level modulation

Sammanfattning

Framtida retrokommunikationssystem kan medge kommunikation med höga datatakter och goda smygegenskaper för tillämpningar där kraven är hårda på bl.a. billiga, små kommunikationssystem med låg vikt och effektanvändning. Exempel på sådana tillämpningar är kommunikation från taktiska UAV´er, marksensornät och bojkommunikation för ubåtar och UUV´er. I den här rapporten beskrivs hur signalbehandlingsmetoder som använts i radiosystem kan användas för att förbättra prestanda (i form av ökade kapaciteter och räckvidder samt minskade felhalter) även för kommande retrokommunikationssystem. När tekniker som används inom ett område (radiosystem) ska appliceras på ett något annorlunda forskningsområde (retrokommunikation) måste teknikerna anpassas till de förutsättningar och begränsningar som gäller inom det nya området. Därför inleds rapporten med en beskrivning av hur retrokommunikationssystem fungerar. Överföringskanalen är vid alla typer av kommunikation en begränsande faktor, och den optiska överföringskanalen beskrivs därför därefter, bl.a. turbulens, scintillationer och den varierande atmosfärsdämpningen. Den här förstudien visar att felrättande kodning, olika diversitetsmetoder, förbättrade detektionsalgoritmer, flernivåmodulation och adaptiv modulation och kodning är tekniker som kan att ge stora vinster även i retrokommunikationssystem.