Environmental information in the food supply system

Författare:

 • Biel Anders
 • Bergström Kerstin
 • Carlsson-Kanyama Annika
 • Fuentes Christian
 • Lagerberg-Fogelberg Charlotte
 • Shanahan Helena
 • Solér Helena
 • Grankvist Gunne

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1903--SE

Sidor: 117

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • food system
 • environmental information
 • food service institutions
 • life-cycle assessment
 • purchasing
 • scenarios
 • livsmedelssystem
 • miljöinformation
 • storhushåll
 • livscykelanalys
 • inköp
 • scenarier

Sammanfattning

Inom storhushålls- och grossistledet hanteras stora mängder livsmedel. Under alla steg i produktionskedjan för dessa varor används naturresurser som orsakar utsläpp av föroreningar. Genom medvetna val av livsmedel som producerats resurseffektivt kan livsmedelssystemets miljöbelastning minska. Information som kan upplysa inköpare om hur miljöbelastningen för olika livsmedel varierar är ett viktigt verktyg. Vi har undersökt om och hur inköpare använder sådan information idag, hur de skulle kunna tänkas reagera om sådan information blev tillgänglig samt vad sådan information skulle kunna visa för olika livsmedel. Resultaten är att miljöinformation spelar liten roll för inköpsbesluten idag, det är framförallt priset som styr dessa. Även om miljöinformation som bygger på beräkningar av resursutgång och utsläpp under hela livscykeln fanns att tillgå skulle den inte påverka besluten i någon nämnvärd omfattning. Hur informationen presenteras har dock viss betydelse. Skattningar av miljöpåverkan för några olika livsmedel av olika ursprung och beredningsgrad visar att det är svårt att ange enkla strategier för en minskad miljöpåverkan. Att re-lokalisera produktion är t ex inte alltid optimalt eftersom nackdelarna med långa transporter kan uppvägas av fördelarna med effektiva produktionssystem. Framtiden för miljöinformation om lisvmedel utforskas i tre scenarier. Resultat är att både struktur och skala på livsmedelssystemet samt prioriteringar av miljöfrågor i stort påverkar sannolikheten för att sådan information kan få ökad betydelse i framtiden.