Försvarets elasticitet i princip och praktik. Arméns teknikförnyelse under mellankrigstiden

Författare:

  • Wulff Petter

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1921--SE

Sidor: 148

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • teknikförnyelse
  • försvarsmaterielförsörjning
  • elasticitet
  • anpassning
  • technological upgrading
  • weapons acquisition
  • adaptability

Sammanfattning

Det är ett grundläggande krav på dagens svenska försvar att det ska kunna anpassa sig till nya förhållanden. Här finns en parallell (1919-1939). Under den perioden fanns först behov av nedskärningar från första världskrigets beredskapsnivå och därefter behov av förstärkningar i samband med de tyska rustningarna och aggressionen på 1930-talet. Både nedskärnings- och förstärkningsbehoven innebar ett förändringstryck på den militära organisationen. I avhandlingen analyseras några av de förändringar och utvecklingsvägar som uppstod genom detta yttre tryck.De jämförs med hur ett anpassningsbart eller elastiskt försvar förväntas fungera. Eftersom kravet på förändring var starkast för arméns del, så fokuseras avhandlingen på utvecklingen där. En serie problem studeras: Hur upptäcktes teknikmöjligheter i utlandet? Hur testades ny teknik? Hur reagerade man när den säkerhetspolitiska situationen blev hotfull?