On the order of accuracy for difference approximations of initial-boundary value problems

Författare:

  • Svärd Magnus
  • Nordström Jan

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1940--SE

Sidor: 31

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Finita diffrenser
  • noggrannhet
  • stabilitet
  • finite difference
  • accuracy
  • stability
  • second derrivative

Sammanfattning

Vi studerar finita differens approximationer av andra derrivator i rummet som uppträder i paraboliska, inkomplett paraboliska och andra ordningens hyperboliska partiella differential ekvationer. Om lösningen är punktvis begränsad, bevisar vi att finita differens approximationen av dessa klasser av ekvationer kan slutas med två ordningar mindre noggrannhet vid ränderna utan att den globala noggrannhetsordningen påverkas.