Hur ser verkligheten ut under internationella missioner? - en explorativ beskrivning för domänförståelse

Författare:

  • Johansson Katarina
  • Kylesten Birgitta

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1953--SE

Sidor: 39

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • internationella missioner
  • beslutsfattande
  • human factors
  • informationsfusion
  • international missions
  • decision making
  • human factors
  • information fusion

Sammanfattning

Denna rapport är ett steg i förmedling av resultaten från en beskrivande studie med funktionellt perspektiv av arbetssituation och uppgifter under internationella missioner. Tolv officerare deltog genom intervjuer och enkäter i studien. Utvecklad metod för studiens genomförande har redovisats i en tidigare rapport (Johansson & Kylesten, 2005). Resultatet redovisas i form av beskrivningar av bland annat extraordinära händelser, vardagligt arbete, informationsnätverk och svårigheter. Rapporten skall kunna användas som ett verktyg och hjälpmedel inom bland annat teknikforskningsprojekt för att skapa en ökad domänförståelse och möjlighet till tillämpning av denna kunskap. Förslag ges på vidare forskning för att utöka beskrivningarna och tillhörande informationsnätverk som kan bidra till förbättringar av officerares arbetssituation och beslutstödsystem.