Slutrapport LedsystT IPT C2I 2005

Författare:

 • Horney Tobias
 • Andersson Richard
 • Eklöf Martin
 • Forsgren Robert
 • Fransson Jörgen
 • Hallberg Niklas
 • Lantz Fredrik
 • Mårtenson Christian
 • Svensson per
 • Söderman Ulf
 • Yi Choong-ho
 • Ölvander Kia

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1961--SE

Sidor: 17

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • C2
 • taktisk kartering
 • snabb terränganalys
 • snabb terrängvisualisering
 • informationsinteroperabilitet
 • ontologisk interoperabilitet
 • negativ information
 • C2 ramverk
 • C2
 • tactical mapping
 • rapid environment assessment
 • rapid terrain visualization
 • information interoperability
 • ontological interoperability
 • negative information
 • C2 frameworks

Sammanfattning

Inom projekt LedsystT bedrivs ett antal IPT (integrerade projektteam) med syfte att överföra för LedsystT nyttig kunskap från FOI till FMV. Denna rapport sammanfattar det arbete som skett i LedsystT IPT C2I år 2005. Arbetet har skett i två olika former, dels i ett antal arbetspaket, dels i form av expertstöd där FOI personal arbetat direkt med att stödja Designpartnern i dess arbete med LedsystT. Under 2005 har IPT:et arbetat med följande tre arbetspaket: WP Information med deluppdragen Informationsinteroperabilitet och Ontologisk interoperabilitet, WP Datafusion med deluppdragen Negativ information och HLA-anpassning av modeller för markmålspaning och WP Taktisk kartering som arbetat med Geodatapaket för studie- och demoverksamhet. Förutom att sammanfatta innehållet i årets arbete inom IPT:et så innehåller rapporten referenser till mer detaljerad rapportering från de olika arbetspaketen och expertstödsuppdragen.