Improved sample preparation for determination of phosphoramidates in water samples based on Na+ cat-ion exchange

Författare:

  • Åstot Crister
  • Nygren Yvonne
  • Fredriksson Sten-Åke
  • Hammarström Lars-Gunnar
  • Nilsson Calle

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1988--SE

Sidor: 9

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Kemiska stridsmedel
  • fosforamidater
  • provupparbetning
  • katjonbyte

Sammanfattning

En ny (Na+)-katjonbytemetod för upparbetning av vattenprover har utvärderats. Den nya metoden förhindrar att proverna surgörs vilket är fallet när katjonbytare i H+-form används. Surgörningen kan inducera hydrolys av känsliga kemikalier om de föreligger i vattenprover med hög salinitet. Detta observerades under "the 14th Official OPCW Proficiency Test" när en fosforamidat hydrolyserades under provupparbetning enligt standardmetoden för katjonbyte. Denna rapport visar att hydrolysen går att undvika om provupparbetningen sker enligt (Na+)-katnonbytesmetoden.