BatchMan 1.7 Reference Manual

Författare:

  • Verona Mattias

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1991--SE

Sidor: 45

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • mängdsimuleringar
  • simulering
  • modellering
  • telekrig
  • robotar
  • batch run simulations
  • simulation
  • modelling
  • electronic warfare assessment

Sammanfattning

BatchMan är en applikation som skapats för att utföra mängdsimuleringar med ACSLr-modeller. BatchMan har utvecklats för att förenkla mängdsimuleringar av de simuleringsmodeller som utvecklas vid institutionen för telekrigvärdering. Dessa omfattar luftvärnsrobotar, jaktrobotar, sjörobotar och attackrobotar, implementerade som mjukvarumodeller eller HWIL-modeller. BatchMan kan också användas för att skapa ACSL kommandofiler. BatchMan är en applikation som skapats för att utföra mängdsimuleringar med ACSLr-modeller. BatchMan har utvecklats för att förenkla mängdsimuleringar av de simuleringsmodeller som utvecklas vid institutionen för telekrigvärdering. Dessa omfattar luftvärnsrobotar, jaktrobotar, sjörobotar och attackrobotar, implementerade som mjukvarumodeller eller HWIL-modeller. BatchMan kan också användas för att skapa ACSL kommandofiler. ACSL behöver inte vara installerat på datorn. De enda filer som behövs förutom BatchMan-filerna är modellens prx- och prj-filer samt eventuella filer som behövs för modellen, t.ex. flygdata-filer. BatchMan har uppgraderats på flera punkter sedan den förra officiella rapporten. De största uppgraderingarna omfattar: o Ökad integration med AFE och LKZ. o Möjligheter att sortera och modifiera data. o Ökad användarvänlighet. o Ökad säkerhet och möjligheter till backuper. o Flera batch jobb kan startas och köras från en och samma BatchMan-konfiguration. o Simuleringar kan köras distribuerat över ett nätverk eller flera prossesser. o Data kan lagras i en MySQL-databas. Denna rapport beskriver funktionaliteten hos BatchMan och hur applikationen skall installeras.