A survey of some information fusion research fields applicable in operations other than war

Författare:

 • Hörling Pontus
 • Mårtenson Christian
 • Schubert Johan
 • Suzic Robert
 • Svenson Pontus

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2000--SE

Sidor: 28

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • informationsfusion
 • OOTW
 • textutvinning
 • Wiki
 • osäkerhet i ontologier
 • situationsbedömning
 • beslutsstöd
 • upploppshantering
 • information fusion
 • text mining
 • uncertain ontologies
 • situation assessment
 • decision support
 • crowd control

Sammanfattning

Informationsfusion inom klassisk krigföring har under ett årtionde fokuserat på sammanställning av lägesinformation från "slagfältet" där en organisatoriskt och doktrinärt känd motståndare rycker fram. Klustring och association av observationsrapporter, målföljning, samt styrning av sensor- och andra informationsinsamlingsresurser prioriterades. Dagens situation där svensk militär personal framför allt antas agera i fredsuppehållande och fredsframtvingande operationer (OOTW - Operations Other Than War) utomlands innebär att den information som samlas in om motståndaren är av ofta mer polisiär än militär karaktär. Att upprätthålla kontakter med lokal polis och civilbefolkning samt att hantera upploppssituationer är viktigt. Mänskligt insamlad underrättelseinformation (Humint) får ofta större tyngd än sensorinformation. Soldaters dagliga patrullering och informationsinsamling blir en viktig källa. Motståndaren är mer diffus: Vilken organisation har de, vilka resurser kan de nyttja, vilka allierade har de, vilka intentioner har de? Den information som finns tillgänglig vid uppdragets början samt den som samlas in under pågående uppdrag måste på ett systematiskt och effektivt sätt kunna struktureras och göras sökbar. Rapporten beskriver kortfattat det rådande läget inom utvalda områden av informationsfusionsforskningen som har potential att kunna stödja OOTW. Det rör olika varianter av textutvinning, strukturering av information med wikiteknologi, osäkra ontologier, nya aspekter på användarcentrerad lägesförståelse samt upploppssimulering och upploppshantering.