FoT25 2003-2005: Propulsion integration - final report

Författare:

 • Johansson Marlene (ed)

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2017--SE

Sidor: 40

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Framdrivningsintegration
 • aerodynamik
 • struktur
 • IR
 • radar
 • CFD
 • vindtunnel
 • virvelgeneratorer
 • propulsion integration
 • aerodynamics
 • structures
 • IR
 • RCS
 • CFD
 • wind tunnel
 • vortex generator

Sammanfattning

Den här rapporten sammanfattar arbetet inom FOT25-projektet "Framdrivningsintegration". Ett framdrivningssystem för en UAV har designats och analyserats, där huvudfokus har varit luftintaget. Framdrivningssystemet har analyserats med CFD-beräkningar, vindtunnelprov, beräkningar av fluid-strukturinteraktion och signaturegenskaper.