Möjliga prestandaförbättringar med nya rökfria krut i korträckviddiga PV-robotar

Författare:

  • Eiderfors Bengt
  • Olsson Stefan

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2050--SE

Sidor: 12

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • ADN
  • PV-robot
  • rökfria krut
  • Rb 56 BILL
  • GAP

Sammanfattning

På FOI pågår utveckling av ett rökfritt ADN-krut med hög impuls och hög brinnhastighet. En jämförelse mellan dagens rökfria krut och ADN-krut har genomförts, detta genom att studera kruten i en viss applikation. Valet föll på en BILL liknande korträckviddig PV-robot. Rapporten beskriver en inledande studie av de prestandaförbättringar som en korträckviddig pansarvärnsrobot kan förväntas få om det befintliga raketmotorkrutet ersätts med ett ADN/GAPkrut. Räckvidden kan ökas med ca (14 %), flygtiden (tid till mål) kan minskas med ca (9 %) och nyttolasten med samma flygprestanda kan ökas med ca (23 %) för de beräknade varianterna i "standardmod". Att utnyttja vinsterna av de beräknade prestandaförbättringarna och därmed försöka införa ett nytt krut i ett befintligt system är ett omfattande arbete. Föreliggande beräkningar ger också en uppskattning om vad användande av ett ADN/GAP-krut kan innebära för ett eventuellt nytt PV-robotsystem.