Decomposition studies: Solid and liquid phase decomposition of ADN

Författare:

 • Pettersson Anna
 • Brandner Birgit
 • Östmark Henric

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2060--SE

Sidor: 29

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • ASN
 • anomali
 • fastfas
 • vätskefas
 • termiskt sönderfall
 • ADN
 • anomalous
 • solid phase
 • liquid thermal decomposition

Sammanfattning

Denna rapport presenterar resultaten från masspektrometriska studier av ADNs sönderfall vid medelhöga temperaturer. En sönderfallsmekanism för det anomala sönderfallet vid 60-65ºC föreslås utifrån de experimentella observationerna. Även resultat från en studie rörande smält ADN (100ºC) presenteras, studien innefattar ADN från två olika batcher, ADN stabiliserad med MgO samt prillad ADN.

Dela sidan