Registration of 3-D laser radar data and hyperspectral imagery for target detection

Författare:

 • Chan Kevin

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2101--SE

Sidor: 54

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • laserradar
 • hyperspektral
 • måldetektion
 • sensorfusion
 • registrering
 • laser radar
 • hyperspectral
 • target detection
 • sensor fusion
 • registration

Sammanfattning

Syftet med detta examensarbete är att kombinera sensorer för måldetektion och igenkänning, där sensorerna vi har till förfogande är en hyperspektral kamera samt en 3D-laser. Att kunna registrera sensordata är en grundläggande förutsättning för att kunna kombinera sensorerna. Registrering utförs genom att geometriskt kalibrera sensorerna gentemot varandra. Ett problem med denna kalibrering är att 3D-lasern levererar 3D-punktmoln medan den hyperspektrala kameran levererar 2D-bilder. Dessutom finns ett våglängdsproblem. Den hyperspektrala sensorn har 240 olika våglängsband till sitt förfogande medan laser bara använder ett. Detta arbete är en del i ett tvåmansprojekt där den andra delen är gjord som ett examensarbete av Christina Freyhult. Hennes del är att implementera anomalidetektorn och att visualisera resultaten. Vi har designat och implementerat en metod för automatisk registrering av 3D-laserdata och och hyperspektrala bilder. Vi har därmed visat att det är möjligt att realisera denna typ av datafusion, och vi bedömer potentialen som mycket stor.