Implementation of HPM Front-door protections and component investigations

Författare:

 • Nilsson Tony
 • Jonsson Rolf

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2126--SE

Sidor: 24

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • HPM
 • UWB
 • framvägskoööingsskydd
 • limiter
 • LNA
 • HPM
 • UWB
 • front-door protection
 • limiter
 • LNA

Sammanfattning

Denna rapport summerar det arbete som utförts inom HPM-skyddsprojektet, delområde framvägskopplingsskydd. De HPM och UWB-mätningar som gjorts på kombinationen limiter TGL2201EPU integrerade med lågbrusförstärkaren (LNA) MAALGM0003-DIE visar att kombinationen fungerar,limitern skyddar lågbrusförstärkaren från skada. För HPM-pulser (PRF: enkelpuls, puls längd = 100 ns, f = 6 GHz) är tålighetsnivån 41 dBm i topp puls effekt och för UWB-pulser är motsvarande nivå mer än 60 dBm. De ovannämnda resultaten kan jämföras med resultat erhållna från tålighetsmätningar som gjorts på lågbrusförstärkaren MAALGM0003-DIE from MA/Com utan limiterskydd. Både HPM och UWB-mätningar har utförts. Resultaten från mätningarna visar att tåligheten för lågbrusförstärkaren är 34 dBm och 52-54 dBm för UWB-pulser. Detta betyder att limitern ökar tåligheten med omkring 7 dB. Resultaten från MMIC Schottky-diode limiter som konstruerats på FOI visade att det var god överensstämmelse mellan simulerade och uppmätta värden, trots det är inte resultaten tillräckligt bra för att användas i riktiga tillämpningar. För frekvenser från DC och upp till 3 GHz hade tåligheten ökat från 20 dBm till omkring 28 dBm på bekostnad av omkring 1.5 dB i småsignals transmissionsförluster.