Slutrapport - utskjutningsteknik och ballistik

Författare:

 • Bemm Elisabeth
 • Andreasson Sten
 • Akyuz Mose
 • Hurtig Tomas
 • Pettersson Åke

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2130--SE

Sidor: 40

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Utskjutning
 • ETK
 • ETI
 • plasmagenerator
 • innerballistik
 • FOX-7
 • launching
 • ETC
 • ETI
 • plasma generator
 • interior ballistics
 • FOX-7

Sammanfattning

I rapporten redovisas det arbete som bedrivits inom projektet Utskjutningsteknik och ballistik under åren 2004-2006. Forskningen har berört främst studier av elektrotermisk-kemisk utskjutning (ETK) med inriktning mot stimulering av krutförbränning genom CF-konceptet och elektrotermisk initiering (ETI). Studierna av CF-konceptet har avslutats och en experimentuppställning för att studera ETI håller på att byggas upp. En plasmagenerator har konstruerats för att kunna studera olika parametrars inverkan på plasmainitieringsförloppet och därmed kunna optimera tekniken. En datormodell av plasmageneratorn och initieringsförloppet har byggts upp som ett hjälpmedel för att ge lämpliga ingångsparametrar till ETI-experimenten. Även en innerballistisk modul kopplat till den FOI-utvecklade koden Grale2d har skapats för att användas vid optimering av eldrörsvapen och dess ammunition, haveriutredningar, mm. Viss forskning har även bedrivits kring utveckling av LOVA-krut baserade på det lågkänsliga explosivämnet FOX-7 samt utveckling av snabb-brinnande krut för att användas till t ex medföljande laddning eller progressiva krut.