Lägesrapport Duellsimulering framtida telekriginsatser

Författare:

 • Tydén Lars
 • Andersson Hanna
 • Andersson Ulrika
 • Festin Leif
 • Haavisto Daniel
 • Nordin Morgan
 • Olsson Sebastian
 • Petersson Mikael
 • Klum Peter
 • Forslund Fredrik
 • Wigren Christer

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2136--SE

Sidor: 28

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • simulering
 • telekrig
 • elektrooptik (EO)
 • radar
 • kommunikation
 • HLA
 • federation
 • EWSim
 • EWPlan
 • HLA
 • Simulation
 • Electronic warfare (EW)
 • electro-optical (EO)
 • HLA
 • federation
 • radar
 • communication
 • EWSim
 • EWPlan

Sammanfattning

Rapporten beskriver genomförd verksamhet inom projektet Duellsimulering framtida telekriginsatser under 2006. Projektet är treårigt och bedrivs inom FoT 16 från 2006 till och med 2008. Projektet använder och vidareutvecklar ramverket EWSim (Electronic Warfare Simulation interface model) för distribuerade telekrigssimuleringar till vilket modeller integrerats och nyutvecklats. Ramverket består av tre delar: o Scenarioplanering och konfiguration (NetScene) där olika plattformar (t ex stridsvagnar och helikoptrar) konfigureras med olika komponenter (t ex sensorer och vapen). Dessutom kan räckviddsberäkningar utföras. o Dynamisk duell. Realtidssimulering av ingående delar. o Utvärdering där dueller kan återuppspelas och loggade data analyseras. Under året har det tillkommit planeringsdelar i form av verktyget EWPlan där man i dagsläget kan presentera ett antal yttäckningsdiagram. Det teoretiska underlag som tagits fram inom EWPlan är dock betydligt mer omfattande än det som finns implementerat i programmet. EWSim har vidareutvecklats med en rad generiska modeller, t ex ett traditionellt andra generationens pansarvärnsrobotsystem och olika signalspaningssystem som använder antingen bäringar eller tidmätning för positionering samt en modell av UV-varnare.