Behov av styrbar multispektral signaturanpassning vid internationella operationer

Författare:

 • Kariis Hans
 • Nilsson Christina

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2158--SE

Sidor: 43

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • internationella operationer
 • signaturanpassning
 • flexibilitet
 • sensorer
 • skydd
 • överlevnad
 • international operations
 • signature management
 • flexibility
 • sensors
 • protection
 • survivability

Sammanfattning

I vilka taktiska situationer är behovet av styrbar signatur störst och inom vilka våglängdsområden? Dessa viktiga frågor inför framtida planeringar av forskning söker sitt svar i denna rapport. Behovet av signaturanpassning, framförallt styrbar sådan, vid internationella operationer har undersökts genom samtal med personer inom Försvarsmakten, som antingen har erfarenhet av internationella insatser eller planerar för sådana. Undersökningen omfattar såväl armé- som marin- och flygenheter. Flexibilitet, användarvänlighet och låg vikt lyfts fram som viktiga faktorer för signaturanpassningsmateriel. I många situationer behöver man inte kunna styra signaturen i realtid, det räcker att kunna anpassa materielen i designskedet och sedan byta ut mot lämplig materiel. Hotet utgörs främst av kommersiellt tillgängliga sensorer. För effektiv och funktionell signaturanpassning måste hänsyn tas till det synliga området, men också nära IR, termisk IR och radar. Utbildning av soldaterna i rätt handhavande av materielen är viktigt för dess användbarhet. I den mån det ställs krav på snabb styrbarhet, är det främst utifrån att uppdraget och hotet kan variera snabbt, inte så mycket på grund av bakgrundens variationer.