Explosives detection by LI-MS and resonance Raman spectroscopy

Författare:

 • Brandner Birgit
 • Norrefeldt Martin
 • Pettersson Anna
 • Wallin Sara
 • Östmark Henric

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2184--SE

Sidor: 30

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Explosivämnen
 • detektion
 • masspektrometri
 • laser
 • LI-MS
 • jet-REMPI
 • Raman-spektroskopi
 • explosives
 • detection
 • mass spectrometry
 • laser
 • LI-MS
 • jet-REMPI
 • Raman spectroscopy

Sammanfattning

Denna rapport sammanfattar det experimentella läget efter år två av det strategiska FOI projektet om explosivämnesdetektion. Arbetet har fokuserats på två områden. Det ena är ESSEX (Extremely Sensitive and Selective Explosive Detector), en spårmängdsmetod som bygger på en kombination av laserjonisering och masspektrometri. För att demonstrera metodens användbarhet redovisas experimentella resultat från toluen och klorbensen. Det andra området omfattar en avståndsmetod baserad på Raman-spektroskopi. Inledande försök visar att t.ex. nitrometan, en flytande "explosivämne", kan identifieras på 12 meters avstånd och med en detektionstid på 1 s. Korta teoretiska beskrivningar för dessa metoder är också inkluderade.