Reference report on the use of environmental life cycle methodologies in procurement in the Swedish defence

Författare:

 • Hochschhorner Elisabeth
 • Hägvall Joakim
 • Roth Liselott
 • Tryman Rolf
 • Finnveden Göran

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2185--SE

Sidor: 89

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Livscykel analys
 • upphandling
 • svenska försvaret
 • miljöfrågor
 • life cycle
 • life cycle assessment
 • procurement
 • Swedish defence
 • environment

Sammanfattning

Detta är en sammanställning av flera års arbete inom området livscykelanalys. Rapporten är tänkt att kunna användas som en referens rapport och därigenom hjälpa användare att välja hur livscykeltänkande och livscykelmetodiker såsom livscykelanalys och förenklade metoder av livscykelanalys används i anskaffandet av försvarsmateriel. Rapporten sammanfattar information bl. a. om hur man i anskaffningen kan använda en livscykel inriktning. Vi beskriver metoder som finns och hur dessa kan användas i anskaffning av försvarsmateriel. Vi beskriver också vilka resultat som en livscykelanalys ger och hur förenklade metoder för livscykelanalyser kan modifieras för att bättre passa försvarsrelaterad upphandling. Rapporten är byggd som ett referensverk med distinkta kapitel för att förenkla för läsaren att hitta den information som sökes.