Försvarsindustri i Sverige - Konsekvenser av internationaliserat ägande

Författare:

 • Axelson Mattias
 • Lundmark Martin

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2211--SE

Sidor: 29

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Försvarsindustri
 • Sverige
 • internationalisering
 • strategier
 • synergier
 • integration
 • defence industry
 • Sweden
 • internationalization
 • strategies
 • synergies

Sammanfattning

Tre svenska företag inom försvarsindustrin - Kockums, Bofors och Hägglunds - har blivit uppköpta av utländska företag. Författarna till rapporten har intervjuat företrädare för dessa företag i Sverige om hur det utländska ägandet har påverkat verksamheten. Författarna har undersökt vilka de köpande företagens motiv till förvärven har varit. Analysen beskriver vidare hur det utländska ägandet har påverkat marknads- och produktstrategier, samt vilka marknads- och produktstrategier som har skapats.