MSI Metodutveckling Slutrapport 2004-2006

Författare:

 • Castor Martin
 • Alfredson Jens

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2213--SE

Sidor: 29

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • MSI
 • människa system interaktion
 • beteendevetenskap
 • kognition
 • mätmetodik
 • mental arbetsbelastning
 • situationsmedvetande
 • prestation
 • samverkan
 • human factors
 • man system interaction
 • behavioural science
 • cognition
 • measurement
 • mental workload
 • situation awareness
 • performance
 • sooperation

Sammanfattning

Projektet MSI Metodutveckling har mellan 2004-2006 utvecklat och utvärderat ett brett spektrum av olika mätmetoder som kan användas för att mäta kognitiva aspekter av mänsklig prestationsförmåga. Begrepp som mental arbetsbelastning, situationsmedvetande, prestation och samverkanskvalité har varit centrala. I rapporten beskrivs kortfattat alla aktiviteter som genomförts inom projektet och hur den utvecklade mätmetodiken använts. Projektet representerar en av MSI områdets basplattor vars metodutveckling i stor utsträckning har används i andra projekt. I rapporten beskrivs flera exempel på hur projektet samordnat sin metodutveckling med andra forsknings och materielutvecklingsprojekt för att metodutvecklingen tydligt ska vara kopplad mot aktuella FM frågeställningar av pragmatisk natur och direkt avtappning av resultaten. Projektet har också utgjort basen i flera omfattande avtalsbundna internationella samarbeten vilket redovisas i rapporten.