Connecting Mobile Ad Hoc Networks to Fixed Infrastructure - Address Assignment and Quality of Service

Författare:

  • Jimmi Grönkvist
  • Anders Hansson
  • Jan Nilsson

Publiceringsdatum: 2007-06-28

Rapportnummer: FOI-R--2265--SE

Sidor: 54

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • heterogena nät
  • ad hoc-nät
  • mobilitetshantering
  • IP-adresstilldelning
  • tjänstekvalitet

Sammanfattning

För att möta kraven på säker, robust och tillförlitlig informationsöverföring i ett heterogent nätverk, som inkluderar ett mobilt ad hoc nät, behöver ett antal problemområden adresseras. Det finns ett antal öppna frågeställningar som behöver finna tillfredställande lösningar. I rapporten väljer vi ut två viktiga problemområden, först mobilitetshanteringsproblemet med att tilldela IP-adresser, och sedan tjänstekvalitet. Syftet med rapporten är att beskriva problemområdena, sedan att diskutera olika möjliga lösningar och deras fördelar respektive nackdelar. När det gäller IPadresstilldelning är problemet hur man ska handskas med mobila noder, t.ex., är det lämpligt med variabla IP-adresser? Hur tjänstekvalitet ska hanteras är en complex frågeställning och den berör alla nätverkslagren. Om man vill kunna erbjuda någon form av tjänstekvalitet behövs i all fall en viss funktionalitet som styr detta